An house

An house

An house

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

Tên dự án: AN HOUSE


Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2020


Địa điểm: Sóc Trăng, Việt Nam


Diện tích khuôn viên: 143 m2


Công ty thiết kế: DLA (DuyLe Architects)


Nhà thầu: Công ty Kiến Trúc - Xây dựng Duy Lê

logo
icon icon hotline 0377767655