KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

Trang chủ KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

KHU DU LỊCH BIỂN TIÊN SA

Đơn vị thiết kế: DuyLe Architects

Địa điểm xây dựng: ,Biển Tiên Sa, Đà Nẵng

Diện tích xây dựng: 793.4 m2

Tình Trạng: đang trong giai đoạn xây dựng

logo
icon icon hotline 0377767655