Nhà Thờ Đại Ngãi

Nhà Thờ Đại Ngãi

Nhà Thờ Đại Ngãi

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

Nhà Thờ Đại Ngãi

Trang chủ Nhà Thờ Đại Ngãi

Tên dự án: NHÀ THỜ ĐẠI NGÃI


Tình trạng: đang thi công


Địa điểm: Sóc Trăng, Việt Nam


Diện tích khuôn viên: 968 m2


Công ty thiết kế: DLA (DuyLe Architects)


Nhà thầu: Công ty Kiến Trúc - Xây dựng Duy Lê

logo
icon icon hotline 0377767655