TRANG'S HOUSE

TRANG'S HOUSE

TRANG'S HOUSE

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

Tình trạng: Khởi công 2021, đang trong giai đoạn hoàn thiện


Địa điểm: Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Việt Nam


Diện tích: 135 m²


 


 

logo
icon icon hotline 0377767655