FOOTBALL COFFEE

FOOTBALL COFFEE

FOOTBALL COFFEE

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

Tên dự án: FOOTBALL COFFE 


Địa điểm: Cần Thơ, Việt Nam


Diện tích khuôn viên: 180 m2


Công ty thiết kế: DLA (DuyLe Architects)


Nhà thầu: Công ty Kiến Trúc - Xây dựng Duy Lê

logo
icon icon hotline 0377767655