NHÀ VƯỜN 10x25 - BÌNH PHƯỚC

NHÀ VƯỜN 10x25 - BÌNH PHƯỚC

NHÀ VƯỜN 10x25 - BÌNH PHƯỚC

Duy Le Architects

Duy Le Architects
Duy Le Architects

NHÀ VƯỜN 10x25 - BÌNH PHƯỚC

Trang chủ NHÀ VƯỜN 10x25 - BÌNH PHƯỚC

- 2 tầng

- 3 thế hệ

- 4 phòng ngủ

- Diện tích sàn: 375 m2

- Diện tích đất: 250 m2

logo
icon icon hotline 0377767655